CHÚ Ý ĐỌC KĨ TRƯỚC KHI MUA:

Loại này chỉ có thể đọc mail được gửi đến, ai có địa chỉ email đều có thể đọc được nội dung ở email có, các bác có thể xóa những mail đã nhận. Nhưng không thể trả lời cũng như truy cập vào mail này. Mail này không bảo mật nên các bác chú ý khi dùng, nếu yêu cầu cao cần bảo mật vui lòng sang mua các loại có mail khôi phục khác.

MAIL DẠNG NÀY KHÔNG CÓ MẬT KHẨU, VÀ EMAIL KHÔI PHỤC

*******

Ví dụ: Khi mua xong sẽ nhận được dạng hotmail outlook là:

[email protected],https://mmoauto.com/mailbox/[email protected]
[email protected],https://mmoauto.com/mailbox/[email protected]

[email protected],https://mmoauto.com/mailbox/[email protected]
[email protected],https://mmoauto.com/mailbox/[email protected]

Con mail là: [email protected] Thì các link bác đọc mail sẽ ở sau https://mmoauto.com/mailbox/[email protected]

LIST DEMO TEST CHO CÁC BÁC CHƯA BIẾT:

[email protected],https://mmoauto.com/mailbox/[email protected]
[email protected],https://mmoauto.com/mailbox/[email protected]
[email protected],https://mmoauto.com/mailbox/[email protected]
[email protected],https://mmoauto.com/mailbox/[email protected]
[email protected],https://mmoauto.com/mailbox/[email protected]
[email protected],https://mmoauto.com/mailbox/[email protected]
[email protected],https://mmoauto.com/mailbox/KiousT[email protected]
[email protected],https://mmoauto.com/mailbox/[email protected]
[email protected],https://mmoauto.com/mailbox/[email protected]
[email protected],https://mmoauto.com/mailbox/[email protected]

*******

Hotmail Outlook Cho Thuê là dịch vụ cho thuê các tài khoản Hotmail Outlook dành cho các bác muốn dùng 1 hoặc lần và tiết kiệm chi phí, các bác sẽ không có quyền đăng nhập quản lý email đã mua.

Sau 1 tháng kể từ khi mua dạng mail này em sẽ bán lại lần 2, lần 3 và N lần.

Loại 1 là lần đầu tiên mua mail sẽ có giá cao và bảo mật duy nhất bác sử dụng được trong 1 tháng hoặc lâu hơn tùy bác, nhưng sau một tháng em sẽ bán thành loại 2, 3, N.

Loại 2 là: đã bị bán lần 1 cho một người dùng trước đấy, email sẽ bị thêm một người biết họ có thể đọc được email nếu có chủ đích.

Loại 3 là: đã bị bán lần 2 cho 2 người dùng trước đấy, email sẽ bị thêm hai người biết họ có thể đọc được email nếu có chủ đích.

Loại N là: đã bị bán lần N cho N người dùng trước đấy, email sẽ bị thêm hai người biết họ có thể đọc được email nếu có chủ đích.

N ở đây là rất rất nhiều người là Loại N cực rẻ và rất nhiều người có thể truy cập mail trên để đọc, ai có địa chỉ mail đều có thể đọc được thư nhận, và xóa mail có sẵn.

Hiển thị kết quả duy nhất

Hotmail Outlook MIN 1000 Mail Cho Thuê Loại 1

800
CHÚ Ý ĐỌC KĨ TRƯỚC KHI MUA: Thuê tối thiểu 1000 mail / 1 lần ạ Hotmail Outlook MIN 1000