Chú ý đơn hàng sẽ bị xóa, vì vậy các bác lưu lại mail cẩn thận. bên em không chịu trách nhiệm nếu mất mail